Bakgrund

Under snart 35 års tid har jag arbetat som företagsledare CEO
med främst ekonomi, inköp, marknadsföring, personal och försäljning
som mina huvudsysslor.

Min erfarenhet inom ekonomi sträcker sig från arbete
som ekonomikonsult med redovisning, månads-/ kvartals-/
och årsbokslut samt deklaration till ekonomichef där
fokus mer har legat på personal, årsbokslut, finansiering,
kontakt med myndigheter och revisor, samt i stor
omfattning verksamhetsutveckling och ren
ekonomistyrning.

Vidare har jag stor erfarenhet av digital utveckling
av företagets redovisningsmetoder och arbetsrutiner
samt val av mjukvaror men även erfarenhet av
utveckling av programvaror för en effektivare verksamhet.
IFRS: under senaste tiden har jag studerat IFRS, dess
regelverk kring värdering av tillgångar samt konsolidering
av koncernbolags årsredovisning. Jag har även bitvis
kommit i kontakt med K3 redovisning i mitt dagliga arbete.
Lösningsorienterad

I stället för att se problem i en uppgift ser jag med
tillfredsställelse möjligheter. Därav blir jag än mer
engagerad i en uppgift ju mer komplex den är.
Inga utmaningar är för stora för att kunna bena
ner i mindre beståndsdelar och lösa.

Drivkraft

I första hand söker jag uppdrag som ger nya
utmaningar och erfarenheter. Ny kunskap och möjlighet
att utvecklas står därför högt på listan när jag väljer ett
nytt uppdrag.
Min starkaste drivmotor inom området ekonomi är att få vara med och förändra samt hjälpa andra att hitta mer lönsamma metoder.
Senaste tiden har det inneburit att arbeta mot en mer automatiserad samt digital affärsredovisning. I förlängningen en vidareutveckling av möjligheterna till bättre ekonomistyrning och beslutsunderlag.

Med min bakgrund så tror jag att jag skulle vara en
tillgång för er verksamhet.

Väl mött //Peter Edberg

GET IN TOUCH WITH ME

Få en fri
konsultation nu!

Kommande seminarier och utbildningar
Utveckla effektivt ledarskap.

För att nå dina mål, måste hela kedjan från högsta ledning till yttersta gräsrot vara kalibrerad mot samma målbild.

Med ett effektivt ledarskap kan du nå längre.

Förbättrat strategiskt tänkande.

Se över er affärsplan.
Identifiera nya marknader och skapa nya affärsmål.

Konflikthantering

Hur når vi samma målbild?
och vad händer när konflikter uppstår?

Skillnaden att lyckas eller att vara halvmedioker kan hänga på effektiv ledarskap och hantering av interna motstridigheter som i slutändan leder till konflikter.