Digitala Företaget

Digitala företaget, direkt i din mobil.
Sköt hela företaget från mobiltelefonen.

Allt från tidredovisning, projektredovisning och fakturering till fakturascanning direkt i mobilen.

  • Tidredovisning
  • Projektredovisning
  • Fakturering
  • Scanning av leverantörskvitton
  • Inläsning av leverantörsfakturor
  • Kontrollera företagets status i realtid

Allt detta kan du sköta från din mobiltelefon.